Vindvinduet - den styrbare drages bevægelsesområde


Vind Vinduet

Man skal forestille sig en kvart fodbold, hvis inderside udgør området hvor dragen kan bevæge sig. Piloten har vinden i ryggen og dragen befinder sig et sted på indersiden af den kvarte fodbold. Dragens træk er kraftigst lige over jorden, i midten af vinduet - forudsat at vinden er konstant i hele vinduet. Det er dog kun under optimale forhold, at det forholder sig sådan. Ofte aftager vinden jo længere man kommer ned til jorden, da huse, træer og hunde skaber turbulens og andre forstyrrelser så vindghastigheden bliver sænket. Derfor er strande, hvor vinden kommer direkte fra havet altid at foretrække, da vinden er mest jævn og stabil der. Størstedelen af flyveglæden med en drage skabes af vinden.

For mere information om hvordan du flyver med drage kan følgende side anbefales:
-> Stunt Kite Flying Tips.
-> Into the Wind: How to Fly Stunt Kites.
Specielt for kitesurfere:
-> kitesurfingschool.org.

opdateret 23.03.2004 <tietze@mail.dk>

[indhold / validér / top]