Prognoser


-> DMI's farvandsudsigt for Skagerak.
-> DMI Ocean Forecast.
DMI 60 timers prognose - vind, bølger, strøm osv.
-> Farvandsvæsnets 60 timers prognoser.
-> Windfinder windforecast Denmark (oversigt).
Tre dages vindudsigt for hele Danmark.
-> Windguru.cz (Ahl, Hvide Sande, Klitmøller, Krik Bro, Rødhus, Århus).
7 dages vindprognoser for steder man selv kan konfigurere, samt se på mobiltelefon/ wap.

Wapadresse: http://wap.windguru.cz/?ui=BRUGERID - find dit brugerid/ hele adressen under Help/FAQ.
Her kan du også finde de præcise wap-adresser for brugerdefinerede spots og windgurus spots.

Observationer

-> Kystdirektoratet (Hvide Sande, Thyborøn, Blåvand, Rømø)

Observationer - Hvide Sande Observationer - Thyborøn
KDIKDI

-> DMI "Borgervejr"
-> Sletterhage

Nb. DMI's målestation v. Hvide Sande og Thyborøn måler ofte
1-2m/s forkert. Brug i stedet kystdirektoratets målestation for hhv.
Hvide Sande og Thyborøn.

Vandtemperaturer


-> DMI - Havobservationer
-> Peter Franks vandtemperaturgraf.

Login

-> login
login?

opdateret 0.07.2009 <tietze@mail.dk>

[indhold / validér / top]