Brug din mac som dialupserver

Har du en Psion (måske virker det også med andre håndholdte computere) kan du med Apples Remote Access, der følger med MacOS 9.0, give den adgang til internet over et serielt kabel, forudsat at du har internet genne ADSL eller en anden form for kabel. Se nedenstående skitse.

 • Åbn kontrolpanelet for Apple Remote Access.
 • Gå op i menuen "Remote Access", væelg "Users & Groups" (Kræver at man har filesharing udvidelsen slået til).
 • Tilføj en bruger, med password og giv brugeren mulighed for at "to dial in to this computer".
 • Sæt dit modem op (kontrolpanel for modem) til Null Modem 115200, eller den hastighed du bruger til at overføre filer til din Psion med.
 • Gå ned i Answering i menuen Remote Access, slå det til og giv adgang til hele netværket. Det skal også være muligt at koble på med TCP/IP så det skal også slås til. Du skal skrive en IP-adresse som ikke er brugt på dit netværk, er den brugt vil Remote Access brokke sig. Snak eventuelt med den edbansvarlige.

Nu skal du have sat din psion op til at "ringe op" til maccen gennem netværket.

 • Gå ind i desktop kontrolpanelet og vælg Modems.
  • I modem fanen, sæt modemets hastighed til det samme som macintosh null-modemet (115200).
  • I Initialsation fanen, sæt Init (reset) string, til "ATZ". De andre to tekstfelter på fanen skal være tomme.
  • I Advanced fanen, sættes "Flow Control" til "Hardware (RTS/CTS)"
  • Terminal detect (DSR/DTR), slås til.
  • Carrier detect (DCD), slås fra.
  • Modem type sættes til "Fixed Line.
 • Vælg OK og gå tilbage til desktop kontrolpanelet og vælg Internet.
  • Lav en ny service, du f.eks. kunne kalde macintosh, editer den (CTRL-E).
  • I Service fanen sættes Connection type til Direct.
  • I account fanen slår du manual login fra og skriver du de oplysninger (brugernavn og password) ind for den bruger du har givet mulighed for at "dial this computer" i macintosh Users & Groups kontrolpanelet.
  • I adresses fanen slås "Get IP adress from server", fra.
  • Vælg en IP adresse.
  • Skriv IP-ardresser ind for Primær og sekundær DNS server, kan du finde i TCP/IP kontrolpanelet (har du kun skrives den bare to gange).
  • I login fanen, slås brug af loginscript fra.
  • I advanced fanen, slås Enable PPP connections, til.
  • Allow plain text authentication, slås fra.
  • Use call back, slås fra.

opdateret 24.01.2002 <tietze@mail.dk>

[indhold / validér / top]