Filosofi

Her er det meningen jeg vil samle diverse links og tekster om mit studie.

-> Afdeling for filosofi, Institut for Filosofi og Idehistorie på Århus Universitet.

-> Forelæsningsnoter til Følelsernes Filosofi, ved Anne Marie Pahuus.

-> Google Scholar - Søg på artikler, nemt og hurtigt.

Studie links

-> Center for Undervisningsudvikling
Centrets mål er at være med til at sikre og udvikle kvalitet i undervisningen og helhedssyn i uddannelserne med fokus på faglighed og kompetencer. Sammen med de faglige miljøer på Humaniora og Teologi arbejder vi med moderne undervisnings- og eksamensformer, kompetenceudvikling og kompetencebevidsthed, læring, IKT-integration, evalueringsformer, kollegialt samarbejde m.m. (17.03.2006)

Her findes f.eks. formidlingskurser for universitetsstuderende - det der tidligere hed skriveværksted (link til webarkiv 09.02.2005).
-> Bo Fibiger's side om opgaveskrivning/ formidling
Her findes materialer der er udviklet i forbindelse med undervisning på skriveværksted på grunduddannelsen i Medievidenskab og på suppleringsuddannelsen i Medier, kommunikation og formidling. copyright Bo Fibiger, Aarhus Universitet (17.03.2006)
-> Studiemetro.
Forskellige relevante informationer om at studere - opgaveskrivning, studievaner, informationssøgning og formalia. (04.02.2004)
-> Akademisk Opgavebank.
Akademisk Opgavebank indeholder universitetsopgaver, der er indleveret og bedømt på et af Danmarks 12 universiteter. (04.02.2004)
-> Dansk Sprognævn.
at følge sprogets udvikling.
at svare på spørgsmål om dansk sprog og sprogbrug.
at udarbejde den officielle danske retskrivningsordbog. (04.02.2004)
-> Formidlingscenteret, Københavns Universitet.
Formidlingscentrets opgave er at hjælpe humaniorastuderende og lærere på Københavns Universitet med skriftlig og mundtlig fremstilling og formidling. (04.02.2004)
-> Pædagogisk Center ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
Centrets formål er at styrke den faglige formidling blandt studerende, vejledere og undervisere på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. (04.02.2004)
-> Purdues Online Writing Lab.
Purdue's OWL has been serving the Purdue community and the rest of the world over the Internet since 1993. We offer:
• a web site with materials and resources.
• e-mail tutoring for brief questions about writing.
• a free weekly e-mail newsletter about writin. (04.02.2004)

Afhandlinger/ opgaver fundet på nettet

Afhandling om humorens kendetegn.

Diverse filosofi links

-> The Internet Encyclopedia of Philosophy.
-> Filosofi.net.
Filosofisk domæne for studerende og ansatte ved de danske universiteter er et internetdomæne, hvor de geografiske afstande der normalt vanskeliggør en åndelig korrespondance, erstattes af et filosofisk forum, som åbner op for nye mulige forbindelser. (04.02.2004)
-> The Wittgenstein Network.
The aim of The Wittgenstein Network is to encourage discussion and co-operation within Wittgenstein studies. (04.02.2004)
-> The Greeks.
The Greeks: Fantastisk og filosofisk screensaver til pc eller mac, nu med vandrislen!
-> Philosophical humor.
Chalmers side om fag-filosofiske vittigheder - meget sjov! %o)
-> Chalmers Hjemmeside.
This site includes quite a bit of my own work (e.g. papers on consciousness and papers on meaning and modality), and it also includes a number of resources I've put together on topics related to consciousness and/or philosophy... (04.02.2004)
-> Filòsofs - Filósofos -Philosophers.
Billeder af mange filosoffer.
-> The Unemployed Philosophers Guild.
The Unemployed PhilosopherÕs Guild began in 1992 when two students of philosophy found their inner creativity in the midst of a dwindling academic job market. As it turned out, fulfilling gift giving needs proved to be almost as satisfying as probing eternal questions. Though we still contemplate justice and truth, it is our wish to fulfill the gift giving needs of the funny & sophisticated everywhere! (04.02.2004)
-> SEMIKOLON;, Tidssskrift for studier af Idehistorie, Semiotik, Filosofi.
Semikolon; har som i skriftsproget funktion af at være et både-og tegn; både afhængigt af historien, der gik forud, men samtidigt (og vigtigst) peger det frem og vil noget mere. Et ; indstiller således opmærksomheden på det der kommer efter. Og følgeligt giver tegnet ikke mening i sig selv, men kræver en sammenhæng at blive set i. (04.02.2004)
-> antikvaiat.net.
Køb antikvariske bøger online fra mange skandinaviske antikvarer.

opdateret 17.03.2006 <tietze@mail.dk>

[indhold / validér / top]