Checkliste før man ringer til Teledanmark

Følgende ting checkes før man ringer til teledanmark brebånd support (80808017)

Læs først! Denne lille vejledning gælder kun for computere som har fungeret med internet her, det kan være problematisk at sætte nye computere op til internet. Vi har 6 IP-adresser, hvilket vil sige at vi kun kan slutte 6 computere til internettet ad gangen. Når først en computer er tilsluttet internet benytter den en af de 6 adresser vi har. Ingen anden computer kan få den adresse før den er frigivet eller udløbet (det tager ca. en time). Det er nødvendigt at frigive eller lade en IP-adresse udløbe hvis man udskifter sit netkort, med et nyt.

Hvis man er den eneste der har problemer med at gå på internet, så er det et nørdeproblem og nørde-assistance må tilkaldes? Men kan ingen gå på internet så gå videre...

Ved egen computer: Windows 95-98: Først checkes netkonfigurationen med "winipcfg.exe" fra kør under startmenuen skrives "winipcfg.exe". I den lille rullemenu vælger man sit netkort og trykker på knappen flere informationer. I windows NT, 2000 og XP: Startes programmet command og der skrives i prompten "ipconfig" I linux: logger ind med en bruger der har rettighed til at køre programmet "ifconfig" og kører "ifconfig". (DNS server information findes ved at køre kommanden: "cat /etc/resolv.conf")

Man skulle nu gerne have flere informationer på skærmen:
IP-adresse: 62.242.151.x (Hvor x er et tal mellem 1 og 255).
Subnet-mask: 255.255.255.0
Der skal stå noget i feltet DNS-server (ikke 0.0.0.0).

Har man ingen af disse informationer, er der noget galt, computeren genstartes og man checker igen. Hjælper det ikke kan det skyldes en af disse fejlkilder:

 1. Problem med kabler.
 2. Problem med switch. (problematsik - nørdeproblem)
 3. Problem med ADSL-modem. (Telednmarks ansvar)
 4. Internt hardware problem i computeren.
 5. Problem med teledanmarks DHCP server. (Teledanmarks ansvar)

ADSL-modemet - den hvide kasse ved siden af fjernsynet.

... det nemmeste først (udelukkelse af 3)

 1. Hvis alle dioder på ADSL-modemet lyser grønt, undtagen "ATM".
  • Prøv at tænde og slukke ADSL-modemet og vent 5 minutter. Lyser alle dioder stadig grønt er der ikke noget galt med ADSL-modemet. Det kan så enten være 1, 4 eller 5. -> Gå til netværksfejlfinding.
  • Lyser "SYNC" rød efter 5 minutter så ring til teledanmark.
 2. Hvis "SYNC" lyser rødt.
  • Tænd og sluk modemet og vent 5 minutter. Lyser "SYNC" stadig rød så ring til teledanmark.
 3. Hvis "10baseT" ikke lyser grønt.
  • Tænd og sluk for switchen og ADSL-modemet. Lyser "10baseT" stadig ikke grønt så er der enten noget galt med switchen eller kablet mellem switch og ADSL-modem.

Netværksfejlfinding

(Udelukkelse af 1, 4)

Først - check om der er fobindelse mellem computer og switch:
Lyser dioden bag på computeren hvor netkablet går ind (lyser dioden der indikerer at der er fobindelse - findes i netkortets manual)?
Lyser dioden grønt på switchen hvor ledningen fra vedkommendes computer går ind i switchen (den blå kasse bag fjernsynet). Kan begge ovenstående ting bekræftes er der ikke noget galt med kablerne eller switchen. - Man bør prøve at tage kablerne ud og sætte dem i igen. (NB. der er en plasticfidus på undersiden af stikket som skal trykkes ind mod stikket, ikke hives ud) - Man bør tænde og slukke for switchen for at være helt sikker. - Hjælper intet må man udelukke den sidste fejlkilde (2): Sætte sit eget netværkskabel direkte i ADSL-modemet og checke at "10baseT" begynder at lyse grønt når det er sat i. Genstart computeren og check om internettet fungerer, gør det ikke ringer man til Teledanmark. Og siger man ikke kan få tildelt en IP-adresse fra deres DHCP-server.

Er der hverken lys i dioden bag på computeren eller på switchen, kan det både være kabler og switch det er galt med. For at udelukke det er switchen checkes om nogle af de andres dioder lyser grønt, gør de det er det enten kabler eller computer det er galt med. Få fat i Jørgen eller en nørd.

opdateret 04.02.2002 <tietze@mail.dk>

[indhold / validér / top]